Monitorrapportage 2023: Markt online kansspelen stabiel

Online Casino Nederland Monitor

Gepubliceerd op: 6 oktober 2023.
Leestijd: 5 minuten.
Laatste update: 06-10-2023.

De nieuwste gokcijfers zijn bekend en hebben onder meer betrekking op het aantal accounts, aantal spelers en gemiddelde gokbesteding per maand. De informatie komt voort uit de nieuwste Monitoringsrapportage die door de Kansspelautoriteit op 5 oktober 2023 is gepubliceerd. Uit het rapport ‘Monitoringsrapportage online kansspelen’ blijkt dat de nieuwste gokcijfers een afvlakkende groei weergeven. De groei van het afgelopen half jaar is namelijk minder krachtig dan voorheen.

“Deze vijfde monitoringsrapportage laat zien er sprake blijft van groei van de kansspelmarkt, ook al vlakt deze af. Dat betekent dat de markt zich naar verwachting ontwikkelt. De aanhoudende groei zorgt voor een toenemende verantwoordelijkheid bij aanbieders. De Ksa blijft er streng op toezien dat de Nederlandse speler op een veilige markt kan gokken, met voldoende aandacht voor verslavingspreventie en inzicht in mogelijk problematisch speelgedrag. Zorgplicht en verslavingspreventie zijn een cruciaal onderdeel van ons toezicht.”
René Jansen, voorzitter van de Kansspelautoriteit

Online Casino Nederland Monitor

826.000 actieve spelersaccounts

De maand juli 2023 is als peilmaand genomen om te kijken naar het aantal actieve spelersaccount. De telling kwam uit op 826.000 actieve spelersaccounts. Dit zijn er 33.000 minder dan dat er een half jaar daarvoor in januari waren. In die maand was er sprake van 859.000 actieve spelersaccounts. Het aantal accounts geeft echter niet weer hoeveel spelers er daadwerkelijk actief zijn. Fanatieke spelers hebben vaak bij meerdere legale online casino’s in Nederland een account. Dit om bijvoorbeeld overal van de beste bonussen en promoties te profiteren. Of om afwisseling in het gokaanbod te vinden. Om een schatting te maken van het aantal actieve spelers heeft de Kansspelautoriteit data gekocht.

“De Ksa heeft data ingekocht van het Cross-Media Link Panel van onderzoeks bureau GfK. Aan het panel nemen ongeveer 6.000 Nederlanders deel. De data
zijn verzameld door middel van software die geïnstalleerd wordt op de com puters en/of mobiele apparaten van deelnemers. De software registreert au tomatisch elk websitebezoek en appgebruik. Zo wordt er gemeten of dezelfde persoon meerdere kansspelwebsites bezoekt. Voordeel van deze methode is dat het gedrag van deelnemers automatisch wordt gemeten.”
Monitoringsrapportage online kansspelen najaar 2023, het panel van GfK

Aantal Splersaccounts Casino

170.000 spelersaccounts onder jongvolwassenen

Jongeren van 18 jaar toe en met 23 jaar behoren tot de groep jongvolwassenen. Er is in het rapport met de nieuwste gokcijfers extra aandacht besteed aan deze kwetsbare groep. In de peilmaand juli 2023 was er in deze groep sprake van 170.000 actieve spelersaccounts. Dit betreft 21% van alle actieve spelersaccounts in deze maand. Het blijkt wel dat jongvolwassenen gemiddeld per maand minder verlies leiden. Het gemiddelde verliesbedrag onder spelers van 18 tot en met 23 jaar is 59 euro. Verder blijkt uit de nieuwste gokcijfers dat jongvolwassenen in verhouding tot het totaal vaker geld inzetten op sportweddenschappen.

Inschrijvingen in Cruks groeit gestaag

Uit de nieuwste gokcijfers blijkt dat het aantal registraties in Cruks gestaag groeit. Spelers die zich hier registreren, maken gebruik van de mogelijkheid om zichzelf uit te sluiten van gokspellen. Dit geldt zowel voor online kansspelen als voor het bezoeken van fysieke casino’s. De periode van zelfuitsluiting is minimaal zes maanden. In de maand augustus van 2023 betrof het aantal inschrijvingen 48.000 personen. Na publicatie van het rapport was dat aantal al met 2.000 toegenomen.

Contact Loket Kansspel

417.000 Nederlanders gokken maandelijks

De nieuwste gokcijfers in het rapport gaan verder uit van een schatting van het aantal spelers dat online gokt in Nederland. Uit de schatting komt naar voren dat er in Nederland in de afgelopen zes maanden 676.000 personen online aan kansspelen hebben deelgenomen. Omgerekend komt dit neer op 4,7% van de meerderjarige inwoners van Nederland. Zo blijkt uit de gokcijfers verder dat er maandelijks gemiddeld 417.000 spelers in Nederland gokten.

Spelers verliezen gemiddeld 170 euro per maand

In een eerder rapport met gokcijfers meldde de Kansspelautoriteit dat spelers maandelijks een gemiddeld bedrag verliezen van 310 euro. Dit bedrag werd berekend op basis van de periode, waarin er voor geld is gegokt. Deze rekenmethode gaf echter niet weer wat het gemiddeld verlies van een spelers op lange termijn zou zijn. Daarom is er in de nieuwste monitoringsrapportage voor de nieuwste gokcijfers een andere rekenmethode gehanteerd.

In het huidige rapport is gekeken naar de het totaalverlies over een periode van zes maanden. Het totale verlies komt per speler voor deze periode uit op 1.107 euro en dat is op maandbasis een bedrag van gemiddeld 170 euro. De nieuwe rekenmethode gaat ervan uit dat spelers niet iedere maand actief aan online kansspelen deelnemen.

Verdeling Omzet Spelvormen

Televisiereclames op nul

De Wet orka betreft het verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen en heeft nog geen rol gespeeld in de vorige rapportage. Het verbod om op televisie gokreclame uit te zenden, ingegaan op 1 juli 2023. Vanaf die datum zijn er in Nederland geen televisiereclames meer te zien geweest van online casino’s. Dit neemt niet weg dat er nog wel merknamen van online casino’s op televisie zijn te zien. Er zijn namelijk meerdere gokbedrijven die als sponsor optreden van televisieprogramma’s. Deze vorm van sponsorreclame is op dit moment nog wel toegestaan, maar daar komt per 1 juli 2024 eveneens een einde aan. Uit het rapport tekent zich de verwachting op dat het totale verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen leidt tot het aantrekken van minder spelers.

1 op de 3 gokbedrijven krijgt vergunning

Om in Nederland online kansspelen te mogen aanbieden, is er een vergunning van de Kansspelautoriteit vereist. Bij de start op 1 oktober 2021 waren er in totaal tien vergunninghouders die toestemming kregen om online kansspelen aan te bieden. In de afgelopen twee jaar zijn daar meerdere aanbieders aan toegevoegd. Onlangs is LeoVegas Nederland nog live gegaan nadat in de zomer van 2023 daar een vergunning voor is gekregen.

Er is overigens geen limiet op het aantal gokbedrijven dat een vergunning mag krijgen. Uit de cijfers blijkt wel dat maar 1 op de 3 aanvragers voor een online kansspelvergunning deze ook daadwerkelijk ontvangt. Bovendien geldt dat er een onderscheid is tussen de verschillende soorten vergunningen, zoals voor het aanbieden van online casino spellen en voor het aanbieden van sportweddenschappen. Verder is het zo dat er gokbedrijven zijn die meerdere vergunningen gekregen hebben om onder verschillende namelijk gokplatforms te exploiteren.

Verdeling Vergunninhouders Koa

Gepubliceerd op 6 oktober 2023 in Nieuws.

Author: Jason Green